Kapittel 2
                     HEVNEREN

Det ble søndag og jeg måtte sette meg ned og skrive avbud til møter med arbeidsgiver. Mandag var jeg nemlig innkalt til 2 møter på skolen med organisasjonspsykolog og arbeidsgiverrepresentanter. Ja, de var ute etter meg til tross for sitt grundige kjennskap til at det gikk mot slutten med Anne Berit. Selv i døden holdt disse djevlene det gående med sine falsknerier som nå tok mer og mer form av rene overgrep. Jeg skulle aldri få fred.

Min advokat henvendte seg til dem for å spørre hva de nå anklaget meg for. Selv var jeg i min dypeste sorg og forstod knapt noe lenger.

Hordaland fylkeskommune sin Forhandlingssjef, senere opphøyet til fylkeskommunens HR-sjef, Johan Julius Meyer ga derav velvilligst litt utsettelse med møtet. Han anså visst 3 uker å være en uhyre passende tid å bearbeide sorg på. Når dagen kom var det bare for min advokat å sende nytt avbud, og Meyer fikk vist sin 'hjertevarme' ved å utsette møtet til over påske. Men fortsatt altså allerede i samme måneden etter at Anne Berit gikk bort.

Johan J. Meyer satt ved enden av bordet som møteleder og organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes rett overfor meg.  På den siden av bordet satt også rektor Magne Wiik, daværende assisterende rektor Mari-Anne Rolland Løvskar som senere overtok rektorjobben, og avdelingsleder Ståle Brattebø. Kanskje noen flere også.

Møtet gikk som det måtte gå. Jeg brøt omgående sammen i min sorg omkranset av disse umenneskelige vesener. Mine 'gode' kollegaer i over 20 år. Jeg hadde på forhånd varslet hele skoleledelsen at det var horrible handlinger fra dem å avholde et slikt møte da. Men ingen brydde seg det aller minste. De gadd ikke svare meg en gang.

Skolens hovedverneombud var den som på nytt dukket opp for å undersøke om det gikk bra med meg. Og deretter dro jeg fra skolen og ble sykemeldt.

Under min sykemelding besørget Personaldirektør, senere fylkeskommunens HR-direktør, Geir Davidsen og hans sverddrager Forhandlingssjef Johan Julius Meyer å frata meg mine arbeidsoppgaver. Når jeg kom tilbake ble jeg derfor plassert på mitt kontor uten å få utføre min vanlige jobb. Dette stikk i mot lovverk, men ikke minst stikk i strid med alle de vanlige råd om at man i sorg må få komme hurtigst tilbake i sitt vanlige arbeid.

Hvorfor var alle disse mine overordnete i Hordaland fylkeskommune slik på jakt etter å ta knekken på meg? Det hele virket komplett ubegripelig.

Det var ren og skjær mobbing og trakassering, ja faktisk kriminelle overgrep som etterhvert medførte 100% uførhet for meg og overgang til uførepensjon.

Under den senere arbeidsrettssaken i januar 2015 brukte rektor Magne Wiik sitt vitneutsagn til å fortelle helt tilbake fra 1995-98 når jeg var tillitsvalgt på skolen. Ja vel, det var der hunden lå begravet. På den tid hadde vi en lang rekke vanskelige saker gående i forbindelse med arbeidstid og endringer i skolestrukturen. Det ble etterhvert fullstendig umulig å være tillitsvalgt og å finne løsninger med denne rektor, og jeg trakk meg som tillitsvalgt.

Denne mannen, 'rektor' Magne Wiik, hadde i innpå 20 år tydeligvis gått rundt med sine tanker om sitt omdømmetap den gang. Og nå var det altså tid inne for hans HEVN. I min sorg. Et lett bytte.

Det var ikke det at HR-direktøren og HR-sjefen noensinne trodde på denne rektoren, deres hoderisting og kroppsspråk sa sitt. Tvert om måtte både de og rektoren selv ved alle anledninger beklage de falske anklagene som ble fremsatt fra ham. Etterhvert gikk de tydeligvis lei. Da tok de ikke den av sine 'høye' ledelsespersoner med de mange falske anklagene, men valgte den vanlige løsningen, og fjernet meg som underordnet.

Hvorfor? Jo, fordi Davidsen og Meyer selv var dypt implisert gjennom alle de feilvalg de foretok i saksbehandlingen. Og hver gang måtte de bruke av den pengesekk, skattebetalernes penger, til å betale min advokat, og senere hen også erstatning. Disse 2 menn som med hard hånd styrer personalavdelingen i Hordaland fylkeskommune har bare i min sak kostet skattebetalerne beløp som kan regnes i millioner. Det hele er ren svindel og misbruk av det offentliges midler. HR-direktør hadde på det tidspunkt 17 millioner kroner av betrodde midler til rådighet for svindelvirksomhet.Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !